Korunky, můstky, náhrady – protetika

 

V případě chybějícího zubu nebo jeho části nabízíme služby zubní protetiky, která umožňuje nahrazení prázdného místa a navrácení funkce a estetiky chrupu. Existuje několik možností.

 

Korunka nahrazuje větší část zubu (celý povrch) ztracenou kazem či úrazem při zachování vlastního kořene. Je nasazena na obroušený zbytek zubu. Dle náročnosti na estetiku se následně vybírá typ materiálu. Od korunek metalokeramických (kovokeramických) přes vysoce estetické celokeramické korunky

 

Onlay, overlay nahrazuje chybějící část zubu. Používáme ji nejčastěji v případech, kdy byl zub již natolik poškozen kazem, že se nedá rekonstruovat pouhou výplní. Onlay či overlay (dle rozsahu) je také velmi častým a doporučovaným ošetřením u endodonticky ošetřených zubů, abychom zabránili jejich prasknutí. Dle zásad moderní adhezivní stomatologie nám tento druh ošetření umožní šetřit zbývající zubní tkáně, aniž bychom zub museli dále preparovat na korunku.

 

Můstek řeší ztrátu celého zubu nebo více zubů přemostěním mezery a vytvořením náhrady, která je pevně uchycena pomocí korunek na zuby sousedící s mezerou.

 

Snímací protéza řeší ztrátu skupiny zubů nebo všech zubů. Jedná se o pryskyřičnou náhradu, která není fixována pevně k zubům a proto je možno ji libovolně sundat.